Termomodernizacja z programu czyste powietrze. Ocieplenie budynku, wymiana okien.

Wysokie koszty użytkowania budynków mogą wynikać z nadmiernych strat ciepła, których przyczynami są nieszczelne okna, niska sprawność instalacji grzewczej czy zła izolacja przegród zewnętrznych. Sposobem na poprawę efektywności energetycznej budynków jest termomodernizacja.

Sprawdź, na czym to polega i co możesz zrobić, aby obniżyć koszty związane z ogrzewaniem.

Co to jest termomodernizacja?

Celem termomodernizacji jest zabezpieczenie budynku przed utratą ciepła, a raczej ograniczenie tych strat do minimum. Przekłada się to na zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie kosztów ogrzewania. Dzięki termomodernizacji ma dojść do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię. Za pojęciem tym ukrywa się wiele działań m.in. modernizacja systemu grzewczego, wymiana stolarki czy ocieplenie przegród. Przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji warto zdecydować się na audyt energetyczny. Dzięki temu można ustalić zakres prac, które są konieczne, aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię.

Co obejmuje termomodernizacja?

Osiągnięcie efektu w postaci poprawy efektywności energetycznej budynku może wymagać wykonania różnych prac. Wszystko zależy od stanu budynku. Oto działania, które może obejmować termomodernizacja:

 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne budynku;
 • wymiana okien i drzwi zewnętrznych na energooszczędne;
 • uszczelnienie stolarki okiennej lub drzwi;
 • docieplenie stropów, podłogi, dachu;
 • ocieplenie ścian wewnętrznych;
 • modernizacja systemu centralnego ogrzewania;
 • modernizacja instalacji elektrycznej;
 • modernizacja wentylacji i klimatyzacji.

Te wszystkie rozwiązania mogą spowodować, że utrzymanie ciepła w domu będzie mniej kosztowne. W każdym przypadku jednak indywidualnie trzeba ustalić zakres prac, które powinna obejmować termomodernizacja.

Fotowoltaika i pompa ciepła a termomodernizacja

Dzięki tym rozwiązaniom możesz znacząco ograniczyć zapotrzebowanie budynku na dostawę energii z nieodnawialnych źródeł. Instalacja fotowoltaiczna to zestaw urządzeń, które produkują energię elektryczną z energii słonecznej. Dobrze dopasowana do potrzeb Twojego gospodarstwa instalacja jest w stanie zapewnić tyle prądu, aby ograniczyć do minimum konieczność zakupów od zakładu energetycznego. Pamiętaj jednak, że zgodnie z obowiązującym obecnie systemem kluczową rolę odgrywa tzw. autokonsumpcja, czyli bieżące wykorzystanie produkowanej energii. W praktyce zużywa się tak ok. 20-30% produkcji, a reszta trafia do zakładu energetycznego. Kiedy potrzebujesz prądu, odkupujesz go. Od aktualnych cen sprzedaży i zakupu zależy, jak na tym wyjdziesz. Aby maksymalnie wykorzystać produkcję, warto wykorzystać magazyn energii, ale to dodatkowa inwestycja. Niemniej, zarówno w przypadku instalacji fotowoltaicznej, jak i magazynu, dostępne są dofinansowania – nawet do 80%. Warto śledzić aktualne programy wsparcia rządowego.

Fotowoltaika zapewni Ci prąd, a pompa ciepła – ogrzewanie. To urządzenie, które w uproszczeniu pobiera ciepło z wody, powietrza lub gruntu, a następnie przekazuje je do budynku. Dostępne są różne rodzaje pomp ciepła: powietrzne, wodne i gruntowe. Różnią się kosztami montażu, wymaganiami i wydajnością, a w przypadku każdego budynku inna może okazać się optymalnym rozwiązaniem.

Jeśli posiadasz dobrze dopasowaną instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła, możesz ograniczyć do minimum koszty ogrzewania i energii elektrycznej. W zasadzie niemal nie będziesz korzystać z nieodnawialnych źródeł.

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków

Warto skorzystać z rządowego wsparcia takich realizacji w ramach programu „Czyste powietrze” przewidzianego m.in. dla właścicieli domów jednorodzinnych. Dostępne są różne poziomy dofinansowania, w których obowiązują inne kryteria dochodowe – nie jest to program dostępny dla wszystkich.

Możesz uzyskać środki na realizację następujących celów:

 • ocieplenie budynku;
 • wymiana okien i drzwi;
 • modernizacja instalacji grzewczej;
 • rekuperacja;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • wymiana tzw. kopciucha.

Kwoty dofinansowania w poszczególnych poziomach wynoszą:

 • do 135 tys. zł – w przypadku najwyższego;
 • do 99 tys. zł – w podwyższonym;
 • do 66 tys. zł – w podstawowym;
 • do 1200 zł na audyt energetyczny.

Obowiązuje zasada, że im niższy dochód, tym wyższą możesz uzyskać dotację. Beneficjenci, którzy chcą skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania, mogą uzyskać do 70 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji, a 120 tys. zł – z kompleksową. Jeśli przedsięwzięcie obejmuje instalację fotowoltaiczną, to kwoty wynoszą odpowiednio do 79 tys. zł i 135 tys. zł.

Taka termomodernizacja może obejmować demontaż źródła ciepła na paliwo stałe, zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Poza tym mogą być wykonane dodatkowo: zakup i montaż okien, mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych. Z tych dodatkowych dopuszczalny jest wybór więcej niż jednego elementu.

Termomodernizacja z programu czyste powietrze. Ocieplenie budynku, wymiana okien.

Dowiedz się więcej

Termomodernizacja z dotacją

Więcej o dotacjach

Zajmiemy się kompleksową analizą Twoich potrzeb oraz realizacją zlecenia. Skontaktuj się z nami!